Тестът MAPP ти помага
да намериш перфектната кариера
  • разкривайки силните ти страни
  • това, което ти е вродено да правиш добре
  • кои са най-подходящите професии за теб
  • резултатите се виждат ВЕДНАГА
  • тестът отнема само 20 минути

Тестът за кариерна ориентация е перфектен, ако сте на прага на емоционално прегаряне или просто не сте доволни от настоящото си положение. Повече >>

Най-добрият онлайн тест за кариера, личностната оценка на MAPP може да ви помогне да се съсредоточите върху професията и работните места, които са най-подходящи за Вас.  Повече >>

MAPP за професионалисти

  • Как планирате приемствеността в организацията?
  • Как може да сте сигурни, че инвестирате в хора, мотивирани да успеят на дадена длъжност?

назначавате само най-добрите кандидати

намаляване на разходите по наемане и подбор на персонал

правилно разпределение на ключовите позиции

адаптиране на новите служители

задържане на талант

намаляване на текучеството

Тестът MAPP е подложен на тестове за пълна валидност и надеждност от страна на редица психолози, включително корелиране на резултатите към Strong Interest Inventory®. Проучванията за надеждност също показват, че тестът за оценка на MAPP е последователен във времето. Повече >>