Designed by Waewkidja / Freepik

10… похвата как да бъдете съсредоточени

Следвайте естествения си ритъм. Вършете ежедневните задачи според нивото си на концентрация, което естествено варира през деня. Ако сте в...