10… начина да поддържате интерес към работата у служителите си

Споделяйте плановете си с тях; Насърчавайте тяхната самостоятелност; Давайте възможност за самоинициатива; Не пропускайте да отбележите, когато се справят добре;...