Designed by Peoplecreations / Freepik

10… начина да спазите крайните срокове

1. Не се съгласявайте на абсурдни крайни срокове 2. Поискайте от самото начало повече време 3. Открийте какъв е реалния...

Designed by macrovector / Freepik

Постигане на отлични резултати

На всеки се случва да срещне в даден момент човек, постигащ отлични резултати на работното място. Това може да е...

Designed by Asierromero / Freepik

Търсене на работа – заблуди и реалност

В края на следването си всички студенти се изправят пред проблема с намиране на първата работа по специалността. Липсата на...

Социалните мрежи – как да споделяме информация за работата си разумно?

Социалните мрежи се наложиха като нов начин за общуване и станаха част от живота на всички. Освен за общуване с...