Постигане на отлични резултати

Designed by macrovector / Freepik

На всеки се случва да срещне в даден момент човек, постигащ отлични резултати на работното място. Това може да е изключителна сервитьорка, която предугажда всяко ваше желание. Или мениджър, който постига както висока ефективност, така и чувство на лоялност у своя екип. Може да е учител, на когото лесно му се отдава да стимулира желанието за учене у всеки ученик. Отличните постижения, истински отличните постижения, са нещо, което ценим, но рядко виждаме. Това е радостта да срещнеш някого, който наистина се справя отлично с това, което прави. Защо това е толкова рядко срещано? И по-важният въпрос – как можеш да станеш човек, който винаги постига отлични резултати?

Един от коментарите, които постоянно чуваме по отношение на хората, които демонстрират отлични постижения, е: „На него/нея му/й идва отвътре”. Изглежда, че тези хора не се борят да постигат отлични резултати; тези резултати просто се „леят” от тях. Това винаги е знак за мотивация, и тук се крие първият ключ: Мотивацията е необходимо условие за постигането на отлични резултати.

Мотивацията е това, което ние вътрешно обичаме да правим. Тя е подобна на това да пишеш с дясната или лявата ръка. Ние дори не се замисляме над това. Просто пишем. Същото се отнася и за хората, известни с отличните си постижения. Те притежават група мотивации, които работят в унисон и им помагат да се представят на по-високо ниво. Подобно на всички мотивации, тези са вродени и са такава неотделима част от тях, както и цветът на очите или височината им.

Но има и втори ключ: Мотивацията може да се развива. Хората, показали отлични резултати, са определили своите мотивации и са работили здраво, за да ги развият. Те са добавили знания, умения, опит и практика, за да могат постоянно да постигат положителни резултати на най-високи нива.

Между другото, медалът (т.е. тези два ключа) има и обратна страна: най-доброто, което можем да бъдем с ниска мотивация, е да сме на средно ниво. Независимо колко усърдно работим и го желаем, в крайна сметка никога няма да постигнем отлични резултати без високи нива на мотивация в тази област. С други думи, ако се трудим в области, в които имаме ниска мотивация, ние се обричаме на посредственост.

Кой иска да бъде посредствен? Кой иска да бъде известен като работещ „на задоволително ниво”? Не бихте ли предпочели да опитате да постигнете отличен резултат? Първата стъпка към разкриването на вашето превъзходство е познаването на това, което вътрешно правите добре. Каква е вашата мотивация?

Знаете ли, че можете да сравните своите резултати от тест МАРР на www.MAPP.bg с 900 длъжности, използвайки нашата система MAPP? Първите пет са БЕЗПЛАТНИ. Влезете в своята оценка МАРР и да опитайте да го направите…

Желаем ви успех!

 МАРР България

Comments are closed.