Загуби при наемане на неподходящ кандидат

Designed by jcomp / Freepik

Дали бизнесът Ви се развива и Ви трябват нови хора или се отваря вакантно място, (рано или късно) на всеки работодател се налага да търси служител/и. Процесът на подбор на персонал може да бъде дълъг и разбира се е съпътстван с разходи, но разходите може и да не приключат с наемането на нов човек. При направен грешен/ избор фирмата отново търпи загуби, които не се измерват само в изразходваните средства за заплата, осигуровки, социални придобивки, обучение и време.

Помислете и за нематериалната страна на нещата като, например, споделеното ноу-хау и информация, която вече е достояние на бивш служител, пропуснатите ползи, директните загуби или вреди от несправянето на служителя с работата, времето и разходите за обучение и запознаване с работата ОТНОВО на нов служител, емоционалният стрес от текучеството за екипа. Изчислено е, че загубата от грешен избор е от 20 до 200% от годишната заплата на служителя, когото сте назначили.

Неправилният избор може също така да доведе до загуба на доверие в методите за подбор от работодателя, както и загуба на доверие от страна на кандидата за слаба преценка на неговите способности.

Ето защо правилният избор при назначаване е важен, а за да го направите добре е да използвате подходящи методи за оценка и подбор на персонал. Например, тестове за оценка на мотивацията могат да бъдат използвани, за да намалите времето за наемане на персонал с поне 50% и да увеличите шансовете да назначите подходящия човек. Тези тестове допринасят и за повишаване на качеството и ефективността на интервюто при подбор, като препотвърдят направените по време на интервюто изводи или, напротив, да покажат разминаване и несъответствие между тях и резултатите от теста.

Това не означава, че тестовете могат да направят решението за избор на персонал вместо работодателя, но за сметка на това предоставят важна информация, която да даде отговори на ключови въпроси като :

  • Може ли кандидатът да се справи с работата?
  • Има ли нужда от допълнителна подготовка/ обучение или е готов за старт?
  • Отношението и мотивациите му би подобрило или би попречило на продуктивността?
  • Интересите му съвпадат ли с работата, за която кандидатства?
  • Ще остане ли там дългосрочно?

Тези въпроси са важни за работодателите и хората, които се занимават с човешки ресурси и колкото повече ясни отговори има, толкова загубите по подбора на персонал намаляват.

МАРР България

Comments are closed.