Избор между няколко предложения за работа

 

Повечето хора се борят да бъдат одобрени поне за едно работно място. Но когато човек търси активно работа, понякога се сблъсква с проблема да избира между няколко конкурентни предложения. Колебанието е още по-силно, когато това е първата сериозна работа.

Кое е най-важното, за да направите рационален избор

Преди да вземете окончателно решение се уверете, че разполагате с достатъчно информация за всяка една от предложените позиции. Трябва да сте сигурни, че знаете достатъчно за организацията, работното място, естеството на работата. Ако има нещо неизяснено, постарайте се да намерите възможно най-достоверната информация – питайте директно работодателя или потърсете хора, които познават организацията и дейността.

За да направите прецизен анализ, трябва да отчетете следните фактори

  1. Характеристики на професионална сфера – стабилност и перспективи за бъдещо развитие;
  2. Характеристики на организацията – големина, репутация, потенциал за развитие, финансова стабилност, стил на управление;
  3. Характеристики на длъжността – ежедневни дейности, отговорности, ниво на напрежение, работно време, заплащане, работна среда, перспективи за развитие, социална значимост на работата, възможности за обучение.

Подредете по значимост характеристиките на предложенията за работа, съобразно вашите лични приоритети

Помислете за амбициите си, за това какво искате да постигнете в професията си. Оценете съответствието на всяко от предложенията за работа с вашите приоритети, ценности, личностни характеристики. Мислете най-вече за настоящия момент и настоящите си желания и потребности. В процеса на вашето професионално и житейско развитие вероятно приоритетите ви ще се променят, а и начините за постигане на целите също ще претърпят промяна.

За по-голяма яснота можете да дадете и цифрово изражение на вашата преценка. Например: оценете предложенията, използвайки 5-степенна скала:

Критерий

Предложение 1

Предложение 2

стартова заплата

5

3

перспективи за развитие

2

5

естество на работата

4

3

……..

 

 

Средна оценка

 

 

Разбира се, решенията не могат да се вземат на базата само на математически изчисления, това е просто начин да анализирате предложенията, разглеждайки ги от всички страни, и в крайна сметка по-лесно да направите рационален избор.

Когато правите окончателния анализ, не се подвеждайте от наименованието на длъжността или престижа на организацията, стремете се да не се влияете твърде много и от мнението на околните. Това, в което наистина трябва да сте сигурен е, че на тази позиция ще придобиете полезен опит и ще допринесе за постигането на професионалните и личните ви цели. Запомнете, че никоя работа не е идеална и няма да може да задоволи напълно всичките ви желания. Преценете внимателно и тези фактори, с които бихте могли да направите компромис. Например, ако обичате да контактувате с много хора, но длъжността не предоставя такава възможност, преценете ще можете ли да задоволявате тази своя потребност през времето, когато не сте на работа.

 

Рада Йосифова
Консултант Човешки ресурси

Comments are closed.