Как да планираме успешно избора на кариера

Designed by Creativeart / Freepik

В миналото беше нормално човек да избере специалност в университета, да завърши, да намери работа по специалността и да остане на нея докато се пенсионира. Едно решение – и това е всичко. Днес е много по-често срещано студентите да променят своите магистратури или да записват няколко, на пръв поглед несвързани една с друга, да опитват и да сменят няколко професии през живота си …

Да направиш правилните планове за бъдещето в днешните променящи се времена е трудно. 

Как да постъпим

Много хора се стремят да се “напаснат” към изискванията посочени в обявите за работа. Днешните работодатели обаче избират между много квалифицирани кандидати. Вашата кандидатура ще бъде взета под внимание единствено, ако успеете да покажете на работодателя, че вие знаете кой сте, какво умеете, към какво се стремите….

Подготвителен етап – самопознание

По време на този етап вие трябва да се опитате да постигнете самопознание – правите тестове, за да разкриете вашите интереси, ценности, способности и как те могат да бъдат свързани с различни професии. Резултатите биха могли да ви помогнат да изберете професия, която ще бъде подходяща за вас. Можете да се срещнете и с консултант по професионално ориентиране, за да обсъдите областите, към които е насочен вашия интерес. Замислете се над отговорите на въпроси от типа: Какво правя добре? В какво съм добър? Какво другите смятат, че правя добре? Какво обичам да правя? Какво ме ентусиазира?

Проучвателен етап – събиране на информация

В тази фаза, когато сте се насочили към определена бакалавърска или магистърска програма (или сте завършили такава), започнете да конкретизирате вашия интерес към определени дейности. Това е етап на събиране на информация от различни източници – среща с консултант относно различни възможности, идеи на семейството и приятелите, разговори с хора, които работят тази работа. Вероятно търсите отговори на въпроси като: Какво искам от работата? Какви са моите интереси? Какви са моите умения? Кои неща са важни за мен? Какви опасения имам? Проучете пазара на труда – какви специалисти се търсят, какви компании ги набират.

Експериментален етап – натрупване на реални впечатления

Този етап ви дава възможност да разберете дали избраната професия е подходяща за вас или трябва да се ориентирате към друг тип кариера. Започнете да търсите възможности за работа – стажантски програми, доброволен труд и др. подобни, така че да придобиете реални впечатления за естеството на работа. Целта е да бъде намерена пресечната точка между аспирациите и реалните възможности на вашата личност. Предприемете действия за повишаване на знанията и уменията си в посока на предпочитаната професионална дейност.

Етап на избора – започване на работа

Подгответе своята автобиография и започнете да търсите истинска работа. Този етап завършва със заемането на първото от цяла серия работни места – стартът на вашата кариера.

Рада Йосифова

Comments are closed.