Намиране на удовлетворяваща работа

Designed by yanalya / Freepik
 • Какво да направите?
 • Жадувате ли за смислена работа?
 • Отегчени ли сте?
 • Чувствате ли се изцедени?
 • Неспокойни ли сте, без да знаете защо?
 • Чувствате ли се така, сякаш просто си губите времето на работното място?

Решението се нарича Съответствие и включва три стъпки

Идеята е да намерите съответствие между работата си и своите естествени мотивации и таланти. Представете си какво би било да правите това, което ви е приятно и в което сте добри, в завладяваща среда, работейки с интересни теми и общувайки с останалите по комфортен начин? Можете ли да си представите мислено какъв би бил животът тогава? Можете ли да си представите колко продуктивни и енергични бихте били?

Прекалено е хубаво, за да е истина? Не. Но това не се случва ей така. Нека да разгледаме стъпките, включени в този процес.

1. Открийте това, с което сте родени да се занимавате

Мотивационната оценка МАРР ви помага да направите точно това. МАРР изтъква вашите мотивации и трайни интереси и съответстващите им таланти. Това е добра новина, тъй като повечето хора не могат ясно да формулират това, с което са родени да се занимават.

2. Правете го

Всичко опира до намирането на Съответствие. Намерете съответствие между работата си и резултатите от своята оценка MAPP. Приспособете се така, че това да ви позволи да се занимавате с работата, за която сте родени. Някои промени ще бъдат интензивни, а други може да са дори радикални. Идеята е да прекарвате по-голяма част от времето си, използвайки силните си страни. По този начин както ефективността, така и удовлетворението ви ще отбележат връх.

Естественото място, от което може да започнете е работата ви. След като се запознаете с резултатите от своята оценка MAPP, си задайте следните въпроси:

 • Какво сте научили относно това защо вършите или не вършите определени неща в работата си?
 • Кои от отговорностите ви зависят от най-мотивираните ви таланти?
 • Кои от най-високите ви мотивации и трайни интереси се използват рядко?
 • При кои отговорности разчитате на по-маловажните си таланти?
 • Как работата ви съответства на предпочитания от вас начин за общуване с останалите?
 • Налице ли са обстоятелствата, които ви мотивират?

Имайки предвид вашата уникалност, съществува ли длъжност в компанията, която ви пасва по-добре от настоящата длъжност? Ако отговорът е „да”, какво трябва да направите, за да се подготвите за тази длъжност?

Ако се чувствате изцедени или пречупени, кои области са извън намереното съответствие?

Ако чувствате, че работите в погрешната компания или заемате погрешната длъжност, какво можете да направите по този въпрос? Дали да не споделите със своя ръководител? По този начин има много по-голяма вероятност вашият шеф да:

 • Има по-реалистични очаквания от вас;
 • Ви възлага задачи, свързани със силните ви страни;
 • Да решавате заедно как да се справяте със задачи, зависещи от по-слабите ви качества (таланти);
 • Ще определите области, в които подготовката/ опитът/ възпитанието ви ще са от най-голяма полза.

3. Сведете до минимум всичко останало

Вие сте роден да вършите нещо, но не всичко. Все пак какво да правите, ако се налага да работите в области, в които имате недостатъчен талант? Имате няколко възможности.

 • Първо, можете да си признаете, че никога няма да спечелите Нобелова награда в тази област. Направете реална и честна преценка на своите възможности;
 • Второ, опитайте се да създадете някакъв вид система, която да ви помага (например, да се организирате по-добре);
 • Трето, партнирайте си с някого, който притежава високо развит талант и опит в тази сфера.

Това не означава, че всичко, което попада извън границите на вашата оценка на мотивацията и трайните интереси, може да бъде избегнато. Всичко това всъщност означава, че е добре да имаме реалистични очаквания от самите себе си. Идеята, че всеки може да бъде всестранно развит човек или ренесансова личност е един мит. На света съществуват една шепа изключително даровити хора. Мъдрият човек съзнава, че има и недостатъци. Опознайте себе си и след това позволете на другите да ви опознаят. Това е ситуация, от която и двете страни печелят. Намерете съответствието между своите силни страни и работата, която вършите!

Comments are closed.