Планиране на промяна в кариерата

Може би просто започвате да губите интерес. Може би ви привлича нова дейност. Може би има съкращения в организацията, в която работите. Може би е дошъл моментът да работите за себе си. Това са само някои от причините, които карат хората да помислят за промяна в кариерата. Ако сте изправени пред такова изпитание, обмислете внимателно ситуацията и си дайте ясна сметка за вашите желания и потребности. Запомнете, че промяната е естественото развитие на живота. Повечето проучвания показват, че средно всеки работещ човек сменя няколко професионални области през живота си. Какво да направите?

Оценка на мотивацията

Повечето хора сменят кариерата си, защото не харесват работата, шефа или компанията. Да се идентифицират факторите, които създават дискомфорт обикновено е по-лесно. По-трудното е да се открие онова, което носи удовлетворение, което наистина обичате да правите – докато сте на работа или в свободното си време. За да откриете какво ви вдъхновява и ви мотивира, е необходимо да отделите достатъчно време за проучване на дейностите, които харесвате и които не харесвате. Насочете вниманието си върху професионалните области, които са свързани с тези дейности. Използвайте инструмент за оценка на вашите професионални нагласи и мотивации, за да преоткриете професионалните си цели и по-лесно да изберете нов професионален път.

Проучване на възможни професионални области

След като сте открили или преоткрили своите желания, проучете професионалните области, където можете да намерите реализация. Не се страхувайте от несигурността, която изпитвате – това е естествена част от процеса на промяна. Колко задълбочено проучване трябва да направите зависи от това каква промяна предприемате.

Обучение и квалификация

Може да се наложи да осъвремените уменията си и да разширите познанията си. Направете преглед на знанията и уменията, които са необходими за новата работа. Проучете възможностите за фирмено обучение и доколко новият ви работодател предлага такова. Ако можете да повишите квалификацията си чрез курс – това е шанс наистина да разберете дали ви харесва естеството на работата. Ако сте решили да придобиете по-висока степен на висшето си образование, уверете се че избраното учебно заведение е акредитирано и проучете какви са възможностите за професионална реализация след завършване.

Контакти

Вашите познати може би ще могат да ви дадат насоки, да ви предложат съвети и информация за конкретна компания или професионална област, както и да ви запознаят с хора, които работят в тази сфера. Можете да разширите контактите си като се присъедините към професионални организации в областта, в която искате да навлезете.

Опит

Запомнете, че навлизате в нова професия и започвате от нулата. Започвайки работа на половин ден или дори доброволен труд в тази сфера не само ще затвърди взетото решение, но и ще ви осигури така необходимия професионален опит в новата област.

Потърсете възможности при настоящия си работодател

Някои хора сменят професията, но не сменят работодателя. За съжаление, малко работодатели осъзнават, че един служител може да бъде още по-продуктивен и мотивиран, работейки за компанията, но на друга позиция. Все пак не пренебрегвайте тази възможност. Запомнете обаче, че когато поискате такова преназначение, трябва да сте абсолютно сигурни, че имате нужните умения и подготовка, за да се справите с предизвикателството.

 

Рада Йосифова,
Консултант Човешки ресурси

Comments are closed.