„Работа не се търси“ или „Няма работа“

Всеки от нас често чува оплаквания от работодатели или специалисти в областта на подбора на персонал, че не могат да намерят подходящи хора. В същото време хората, които търсят работа, не могат да намерят подходяща позиция.

Какво се случва всъщност?

Общата стабилизация на живота вече не принуждава хората да сменят работата си толкова често както преди. Човек търси нова работа, само ако в организацията се случва нещо не дотам добро. Понятието “утре” започва да става по-ясно, и хората започват да мислят повече за бъдещето. Все по-голяма част от служителите се стремят да повишават квалификацията си, да се адаптират към все по-високите изисквания на работодателите си и да се развиват в рамките на една и съща компания. Тъй като вече не толкова големи групи хора са в процес на търсене на по-добра работа, привличането и подбора на специалисти става все по-трудно.

В същото време, е не по-малко трудно човек да намери работа. И въпреки че непрестанно се говори за подобряване на условията на труд и недостиг на един или друг тип специалисти, търсенето на нова работа се явява практически неразрешим проблем за много хора.

Най-честата грешка на търсещите работа

е презумпцията за дефицит на специалисти и нереалистично високите очаквания. Ако попитате пък специалистите по подбор, те посочват като основна тенденция на пазара на труда пасивността на търсещите работа. Много хора смятат, че е достатъчно да представят добре подготвена автобиография и да се появят на интервюто, а задължение на мениджъра по подбор е да прочете документите, да проведе срещата, да установи колко квалифициран и подходящ кандидат се е явил и да го наеме. Повечето хора наистина не умеят да се представят добре в целия процес на подбор – да демонстрират не само квалификация, но и подходящи личностни качества, мотивация и не на последно място – ясна представа за собствените си умения и евентуалния си принос за дадената дейност и компания. Затова често се получава така, че работодателите и кандидатите се разминават в този процес и някои подходящи хора отпадат още в ранните етапи на подбора.

Грешки правят и работодателите

в търсенето на подходящия кандидат. Понякога могат да се срещнат такива обяви, които затрудняват потенциалните кандидати в разбирането на естеството на работата и в преценката доколко съответстват на изискванията. Много често работодателят няма изграден профил на вакантната позиция и ясна представа какъв би бил идеалният кандидат за нея. Повечето мениджъри по подбор на персонал се съсредоточават в оценката на критерии като: “умения за справяне с конкретната работа”, “мотивация”, “умения за работа в екип”, “умения за решаване на проблеми”, “умения за организиране и планиране на собствената си работа”, “желание за развитие”. И все пак, какво означава подходящ кандидат? Много малко от мениджърите си дават сметка, че отговорът на този въпрос е съвсем лесен. Той се съдържа в изследването на уменията и компетенциите на най-добре справящите се служители. Кои са хората в отдела/ организацията, които бихте искали да “клонирате”? Какво ви харесва у тях? Кои са тези качества, нагласи и поведение, което според вас ги прави толкова успешни? Какво прави даден служител изключителен? Със сигурност отговорите на тези въпроси биха допълнили профила на идеалния кандидат за вакантната позиция и значително биха улеснили процеса на подбор.


Рада Йосифова,
Консултант Човешки ресурси

Comments are closed.