Валидност и Надеждност на теста

Изследване на валидността и надеждността на резултатите от тест МАРР

Резултатите от Изследването на надеждността показват, че MAPP е прецизен метод за определяне на мотивацията на един индивид. Но истинският тест е да се даде възможност на всеки човек да определи за себе си валидността на MAPP, като се подложи на оценката и разгледа своя анализ.

Чрез Изследване на Конструкт – Валидността с помощта на MAPP и Методиката на Стронг за професионални интереси (Strong Interest Inventory) установихме, че прогнозираните професионални съвпадения варират от 0.50 до 0.92 със средна корелация 0.67. Това е особено важно и си струва да бъде отбелязано.

И трите коефициента на надеждност, които можете да разгледате в нашите изследвания, показват, че MAPP се отличава с висока степен на постоянство във времето, както и с висока стабилност при резултатите от тестовете. При условие, че 0.50 е приемлив коефициент на надеждност при реална променливост на резултата, методът MAPP надвишава стандартите с коефициенти като 0.95, 0.90, и 0.71.

Изследване на надеждността >>

Изследване на конструкт-валидността >>

Изследване на валидността 2 >>