Още за MAPP

Добре дошли в българската версия на тест MAPP™.

Тук имате възможност

 • Да направите анализ на Вашата кариера;
 • Да проучите своите най-добри професионални области;
 • Да прочетете информация за Вашата мотивация и предпочитания;
 • Да получите достъп до информация за развие на Вашата кариера.

Предимствата на тест МАРР

Основни предимства при използването на тест МАРР при подбор на персонал, в процеса по управление и развитие на човешките ресурси:

 • лесен за администриране, тестът се попълва само за 20 минути;
 • прави обективна оценка и дава богата информация за основните професионални качества на тестваното лице;
 • не е необходим обучен специалист за разчитане на анализите;
 • резултатите са на разположение непрекъснато и можете да ги ползвате от всяка точка по света с достъп до интернет;
 • резултатите са с много висока устойчивост във времето (тестът е адаптиран и валидиран);
 • съвместим с други методики за подбор и оценка на персонал;
 • спестява време и средства на работодателите.

Какво означават резултатите от тест МАРР?

Тест MAPP поставя акцент върху мотивацията. MAPP не определя дали можете или не можете да извършвате дадена работа, а по-скоро показва дали искате да я извършите. Мотивацията е вътрешната движеща сила на всеки човек. Тя не може да бъде научена или преподадена, тя просто представлява това, което сте. Затова целта на теста е да Ви помогне да определите своите мотивации и силни страни и да се научите как да ги използвате, за да имате успехи в професионален план и във всяка друга област от Вашия живот.

Докато четете своята оценка, се концентрирайте върху Мотивационните нива от 1 до 5. Мотивационното ниво определя степента на вашата мотивация към конкретната област от списъка. Ако имате по-ниско мотивационно ниво, това не означава, че Вие не можете да се справите с тази задача, а просто означава, че бихте предпочели да не се занимавате с нея.

MAPP прави следното

 1. Измерва Вашия потенциал и мотивация спрямо дадени професиални области;
 2. Описва Вашия темперамент, пригодност и професионални интереси;
 3. Форматира информацията от резултата по три начина:
 • Описателен
 • Числов
 • Графичен

Вашата оценка се състои от няколко секции

 1. Описателно тълкуване и подреждане в йерархична последователност на най-силните Ви професионално значими качества;
 2. Подробна числова презентация на същите тези професионално значими качества;
 3. Графичен поглед към тази информация под формата на таблица или графика;
 4. Анализ на професиите (тълкуване на професионалните категории);
 5. Анализ на образованието. Той е от помощ при избора на курс и планиране на кариера.

Класификация на оценката

Докато разглеждате своята оценка, обърнете внимание, че числата, представени от дясната страна на професионално значимите качества, имат особено значение:

ПРИМЕРЕН МОДЕЛ НА MAPP

Професионална пригодност

P

Сетивно/Умствено възприемане на частите от цялостната картина

77

1

G

Интелектуална и/или Аналитична ориентация

75

1

V

Литературна и/или Комуникативна ориентация

72

1

S

Сетивно/ Умствено възприемане на “цялата” картина

68

2

N

Изчислителна или аналитична способност за боравене с числа

62

2

Q

Сетивно/ Умствено възприемане на отделни детайли

54

3

E

Едновременни умения за извършване на комплексни физически задачи

35

4

F

Умствени/ Сетивни умения за боравене с фини детайли

32

4

M

Практическа сръчност за рутинни  дейности на работното място

32

4

C

Зрително и осезателно възприемане на цветове, нюанси,форми, тъкани

18

5

K

Умствена/ Сетивна координация на физическите действия

14

5

Лявата колонка представлява набор от компютърни кодове. Те имат кодираща функция. Колонката отдясно на чертите съдържа първичните резултати на тествания човек. Те се използват за определяне на вашето ниво на мотивация за всяка характеристика. Втората колонка с числа показва мотивационното ниво, което имате спрямо тази конкретна черта.

Съществуват пет мотивационни нива

 1. Завладяващи черти. Това са най-силните ви качества, които ще ви помогнат да постигате успехи в своята работа.
 2. Високо мотивационни черти. Те са много важни за Вас, за да оставите своя характерен почерк в дадена работа.
 3. Средно мотивационни за Вас черти.
 4. Черти с малко или никакво значение за Вас.
 5. Черти, към които имате негативно отношение.

Мислете за тях като за “енергийни” черти, които представляват една цялост, заключена между положителен и отрицателен участък. Черти с мотивационно ниво 1 и 2 са разположени в положителния край на енергийния спектър и показват, че сте високо мотивирани да използвате тези качества, а черти с мотивационно ниво 4 и 5 се намират в отрицателния край и съответно са индикация за слаб интерес.

Фактът, че дадена черта се намира на ниво 4 или 5, не означава, че Вие не можете да се справите със задачите, свързани с тази конкретна черта. Това просто означава, че нямате желание да изпълнявате редовно такива задачи.

Професионално значими качества

Оценката MAPP анализира Вашите “Професионално значими качества” от гледна точка на връзката им с Вашата потенциална ефективност и изпълнение на задачите на работното място. Оценката е разделена на девет категории, както следва:

 1. Интерес към съдържанието на работата – Тази секция разглежда типа задачи, които сте мотивирани да изпълнявате в работна среда.
 2. Професионален темперамент – Тази група определя начина, по който предпочитате да изпълнявате задачи. Това са личностни черти, които най-често проявявате в работата си.
 3. Професионална пригодност – Тази секция включва умствени, възприятийни и сетивни/ физически фактори, които показват съвместното функциониране на Вашите ум и сетива.
 4. Хора – Тази секция разглежда ролите, взаимоотношенията и приоритети при работа с други хора. Тези фактори показват вероятната Ви реакция при професионалните ви взаимоотношения с другите.
 5. Предмети – Вашата връзка с фактори като инженерство, операции и сетивни/ физически стимули илюстрира техническия Ви професионален потенциал.
 6. Данни – Тази секция отразява Вашата умствена ориентация и последователност на мислене. Тези фактори включват пълния обхват на мисловния процес от теория до факти, от мислене до самото действие. Ако тази категория е класирана на предна позиция, умствената дейност представлява важна част от професионалните занимания, в които е силата Ви.
 7. Начин на разсъждаване – Тези фактори целят да демонстрират начина, по който разсъждавате, и областите, в които Вашето мислене намира най-добро приложение.
 8. Математика – Тази категория показва нивото Ви на интерес към прилагането на математически операции в работата.
 9. Език – Тази секция отразява Вашата мотивация и потенциал за употребата на език и общуване в професионална среда.