Пакети и цени

В зависимост от обема на информацията, представена в резултатите от теста, предлагаме три пакета – „Стартов пакет“, „Професионална мотивация“ и „Личностна оценка“. Всеки от вариантите на МАРР предоставя подробна информация за Вашата мотивация и трайни интереси по отношение на работата и Ви запознава с професионалните области, в които бихте се справяли чудесно (вижте таблицата по-долу за подробности).

Със Стартовия пакет ще усетите дали сте на прав път; най-пълни резултати ви представя тест МАРР Личностна оценка, а най-популярен е тест МАРР Професионална мотивация.
Прочетете и изберете най-подходящия за Вас тест МАРР.

*Забележка: Всички цени са за единица продукт, в български лева и с включен ДДС.

СТАРТОВ ПАКЕТ

149лв.
(77EUR)

 • Пълен описателен анализ на 72 професионални качества
 • Неограничени възможности да съпоставите своите резултати с над 900 длъжности на нашия сайт
 • Списък с всичките 900 длъжности
 • Списък с най-подходящите за вас професионални области
 • Възможност да откриете коя е идеалната работа за вас

ПРОФЕСИОНАЛНА МОТИВАЦИЯ

199лв.
(102EUR)

 • Пълен описателен анализ на 72 професионални качества
 • Подробно числено и графично представяне на Вашите резултати
 • Първите 10 професионални области, които трябва да имате предвид
 • Персонален доклад в размер от над 20 страници
 • Неограничени възможности да съпоставите своите резултати с над 900 длъжности на нашия сайт
 • Списък с всичките 900 длъжности
 • Възможност да откриете коя е идеалната работа за вас

ЛИЧНОСТНА ОЦЕНКА

259лв.
(133EUR)

 • Пълен описателен анализ на резултатите Ви в 9-те групи на професионално значими качества
 • Подробно числено и графично представяне на 72 професионални качества
 • Личностен анализ
 • Анализ на Вашия стил на учене и предпочитана среда на обучение
 • Първите 10 професионални области, които трябва да имате предвид
 • Неограничени възможности да съпоставите своите резултати с над 900 длъжности на нашия сайт
 • Списък с всичките 900 длъжности
 • Личен доклад в размер на около 30 страници
 • Възможност да откриете коя е идеалната работа за Вас