За кого е тестът

Лично

За всеки човек без възрастови ограничения, като разкрива силните страни, интереси и склонност към извършване на определен вид работа. Приложим е при избора на професионална кариера, а също и при избор на образование, за да се следва тази кариера и да се постигне лично удовлетворение от избрания път.

Ако търсите работа >> 
Използвайте теста, за да разберете коя е най-подходящата работа за Вас и с която ще се справяте с лекота.

Ако работите >> 
Проверете доколко настоящата Ви работата съответства на Вашата лична нагласа, желания и планове за развитие.

Ако все още учите >> 
Тестът ще Ви помогне да направите най-правилния избор на образование, за да получите по-късно професия, която да упражнявате с удоволствие.

Професионално

Тестът МАРР може да помогне на HR специалистите и работодателите в процеса по набиране на кадри, повишение, планиране на кариерното развитие на служителите, планиране на приемственост в организацията, развитие на работни екипи и др.

Ако сте HR специалист >>
Този гъвкав инструмент може лесно да се комбинира с други методи и така да облекчи работата Ви.

Ако сте работодател >>
MAPP може да Ви помогне да намалите текучеството и съкращаването на персонала, както и да получите нова информация за успешно изграждане на екипи. Резултатите дават информация за служителите, която разкрива истинските им нагласи и вътрешна мотивация.