За професионалисти

Използването на тест МАРР позволява

 • да назначавате само най-добрите кандидати
 • да намалите разходите по наемане и подбор на персонал
 • правилно разпределение на ключовите позиции
 • максимално бързо и ефективно адаптиране на новите служители
 • намаляване на текучеството
 • задържане на талантливите служители

Приложения на теста

Наемането или промотирането на служители е важно решение, за което трябва да сте подготвени добре. Позволете на MAPP да Ви помогне. Проверявайки съответствието между мотивацията на кандидатите и позицията, Вие се подсигурявате с дългосрочния интерес на дадения служител към работата му. Колкото по-високо е съответствието, толкова по-голяма е вероятността този човек да се справи добре, да осигури по-качествено обслужване и да остане по-дълго време на тази позиция и в компанията като цяло.

Ако кандидатът не пасва добре на позицията, за която кандидатства, сравнете резултатите от направения тест с изискванията за други позиции в компанията Ви. Не позволявайте на талантливи кандидати да Ви се изплъзнат. Когато използвате МАРР в процеса на подбор, е добре да се уверите, че те пасват на длъжността. Кандидатът може да не пасва на една длъжност, но да бъде отличен избор за друга. Решение, при което и двете страни печелят!

Как планирате приемствеността в организацията? Как можете да сте сигурни, че инвестирате в хора, мотивирани да успеят на дадена длъжност? Някои компании използват МАРР, за да определят кандидатите за управленски и ръководни позиции, още когато наемат служители за длъжност на входно ниво. Някои компании използват МАРР като критерий за селекция, преди да поканят даден човек да участва в програма за развитие на управлението или в програма за развитие на мениджърите.

Предложете на Вашите служители с висок потенциал да направят теста МАРР. Съпоставете резултатите на тези хора с ръководните/ управленски/ административни позиции. Изгответе планове за приемственост и развитие, така че служителите Ви да имат готовност за обявени работни места в областите на най-доброто им съответствие, когато се открият нови позиции за тези длъжности. Бъдете уверени в процеса на подбор, развитие и планиране.

Искате ли вашите служители да поемат контрол над кариерата си? Искате ли вашите служители да са информирани за други позиции в компанията и за това как те самите “пасват” на тези позиции? Искате ли да осигурите на служителите си лесни за ползване методи за професионално развитие и разбираеми оценки на тяхната мотивация? Ние имаме отговорите на тези въпроси. Сега, в реално време, служителите Ви могат да направят мотивационна оценка, която отнема двайсетина минути. След завършването на теста могат да разгледат резултатите си. Могат да съпоставят резултатите си с длъжностите в компанията. Освен това могат да съпоставят резултатите си с онлайн база данни, която съдържа над 900 длъжности. На тяхно разположение е и справочен материал на МАРР в случай, че някой служител има въпроси относно своите резултати.

Основни предимства при използването на тест МАРР

 • лесен за администриране, тестът се попълва само за 20 минути
 • прави обективна оценка и дава богата информация за основните професионални качества
 • не е необходим обучен специалист за разчитане на анализите
 • резултатите са на разположение непрекъснато и можете да ги ползвате отвсякъде
 • резултатите са с много висока устойчивост във времето
 • съвместим с други методики за подбор и оценка на персонала
 • спестява време и средства на работодателите