За работодатели

Текучеството е твърде скъпо, за да поемате ненужни рискове

Резултатите от тест MAPP могат да се използват за управление на процеса по набиране на нови служители, повишение на настоящи служители, професионално планиране, анализ на съвместимостта на служители при работа в екип, планиране на приемствеността в организацията, професионално развитие, обучение, реорганизация и изграждане на професионални екипи.

Преди да инвестирате време и средства в различни привилегии и обучения, уверете се, че подходящото съответствие за конкретния служител е налице.

Приложенията на резултатите от теста МАРР са много

Начинът на използване на резултатите ще зависи единствено от вашите потребности.

  • Уверете се, че инвестирате в хора, мотивирани да успеят на дадена длъжност.
  • Планирайте добре приемствеността в организацията си.
  • Не позволявайте на талантливи кандидати да ви се изплъзнат!

Използването на тест МАРР позволява

  • да назначавате само най-добрите кандидати
  • да намалите разходите по наемане и подбор на персонал
  • правилно разпределение на ключовите позиции
  • максимално бързо и ефективно адаптиране на новите служител
  • задържане на талантливите служители
  • намаляване на текучеството