За учащи

Тестът МАРР е приложима за учащи над тринадесетгодишна възраст. За по-малки деца тестът не е приложим. Оценката е за млади хора на 13 и повече години, които все още учат, но вече се ориентират към бъдещата си кариера.

Каква информация ще получите от резултатите

 • Пълен анализ на Вашите личностни качества;
 • Предложения с професионални области, които трябва да имате предвид при избора на кариера, базирайки се на своята мотивация и трайни интереси;
 • Списък с всичките 900 длъжности, подредени в последователност от най-вероятното съответствие до най-малко вероятното;
 • Възможност за неограничен брой съпоставки на Вашите резултати с целия списък от 900 длъжности в нашата система;
 • Анализ на Вашия стил на учене и предпочитана среда на обучение;
 • Възможност да генерирате линк към своите резултати от тест МАРР, който да прикачите към автобиографията си при кандидатстване за работа. Така ще можете да покажете на работодателите, че притежавате важни за работата черти, за които не пише в нито една автобиография. Както на български, така и на английски.

MAPP може да ви помогне...

 • да определите кои професии са най-подходящи за Вас;
 • да проучите възможностите за кариера и да определите насоката си на развитие;
 • да изберете обучение или курсове, които ще Ви помогнат да постигнете желаното професионално развитие;
 • да оцените стила си на обучение;
 • да изградите кариера, която съответства на Вашите трайни интереси и склонност да извършвате определен тип работа.