В зависимост от обема на информацията, представена в резултатите от теста, предлагаме три пакета – „Стартов пакет“„Професионална мотивация“ и „Личностна оценка“. Всеки от вариантите на МАРР предоставя подробна информация за Вашата мотивация и трайни интереси по отношение на работата и Ви запознава с професионалните области, в които бихте се справяли чудесно (вижте таблицата по-долу за подробности).

Със Стартовия пакет ще усетите дали сте на прав път; най-пълни резултати ви представя тест МАРР Личностна оценка, а най-популярен е тест МАРР Професионална мотивация.
Прочетете и изберете най-подходящия за Вас тест МАРР.

*Забележка: Всички цени са за единица продукт, в български лева и с включен ДДС.

Показване на всички 3 резултата