Условия за ползване

Уважаеми потребители,

Уведомаваме Ви, че регистрирайки се на нашия сайт, Вие ще можете да ползвате услугите, които ние предлагаме.

Можете безплатно да направите пробен вариант на тест МАРР и да се запознаете с част от информацията, която бихте получили, ако закупите някой от платените варианти на теста. Имате възможност да направите пет безплатни съпоставки на Вашите резултати от тест МАРР със списъка от 900 длъжности на нашия сайт и да проверите доколко подходящи за Вас са те и доколко Вашата мотивация, трайни интереси и склонност да извършвате определен тип работа съвпадат с изискванията за успешно справяне с работата на избраните от Вас длъжности.

Можете да използвате своите резултати от тест МАРР по удобен за Вас начин, да ги копирате или разпечатвате.

Във всеки един момент по Ваше желание Вие можете да се отпишете от нашата база данни като изпратите празен e-mail на адрес info@mapp.bg с тема на писмото „Отписване от базата данни“.
За защитата на Вашата информация прочетете в секция Декларация за поверителност.